YOMEDIA
ZUNIA12
 • Câu hỏi:

  Giả sử \(A = {\rm{tan }}x.{\rm{tan}}(\;\frac{\pi }{3} - {\rm{ }}x){\rm{tan}}(\;\frac{\pi }{3}\; + {\rm{ }}x)\) được rút gọn thành \(A = {\rm{ tan }}nx\). Khi đó n bằng:

  • A. 2
  • B. 1
  • C. 4
  • D. 3

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: D

  Vì A là tích của 3 hàm tan x. Có thể chọn ngay n = 3.

  ADSENSE

Mã câu hỏi: 46625

Loại bài: Bài tập

Chủ đề :

Môn học: Toán Học

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 

 

 

CÂU HỎI KHÁC

ZUNIA9
 

 

YOMEDIA
AANETWORK
OFF