YOMEDIA
ZUNIA12
 • Câu hỏi:

  Cho \(\sin a = \frac{{\sqrt 5 }}{3}\) . Tính \(\cos 2a\sin a\) 

  • A. \(\frac{{17\sqrt 5 }}{{27}}\)
  • B. \( - \frac{{\sqrt 5 }}{9}\)
  • C. \(\frac{{\sqrt 5 }}{{27}}\)
  • D. \( - \frac{{\sqrt 5 }}{{27}}\)

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: D

  \(\cos 2a\sin a = \left( {1 - 2{{\sin }^2}a} \right).\sin a =  - \frac{{\sqrt 5 }}{{27}}\)

  ADSENSE

Mã câu hỏi: 46627

Loại bài: Bài tập

Chủ đề :

Môn học: Toán Học

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 

 

 

CÂU HỎI KHÁC

ZUNIA9
 

 

YOMEDIA
AANETWORK
OFF