AMBIENT
 • Câu hỏi:

  Tính độ dài x trên hình sau:

  Lời giải tham khảo:

  Ta có ΔABC vuông tại A nên nên theo định lí Pitago, ta có:

  BC2 = AB2 + AC2

  Thay số ta có x2 = 62 + 82 = 36 + 64 = 100

    \( \Rightarrow \) x = 10.

  ADSENSE

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

YOMEDIA