AMBIENT
 • Câu hỏi:

  Số cân nặng của 20 HS (làm tròn đến kg) trong một lớp được ghi lại như sau:

  Số cân nặng (x)

  28

  30

  31

  32

  36

  45

  Tần số (n)

  3

  3

  5

  6

  2

  1

  Dấu hiệu điều tra ở đây là:   

  • A. Số cân nặng của học sinh 
  • B. Một lớp
  • C. Số cân nặng của 20 học sinh trong một lớp         
  • D. Mỗi học sinh

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: C

  ADSENSE

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

YOMEDIA