AMBIENT
 • Câu hỏi:

  Số cân nặng của 20 HS (làm tròn đến kg) trong một lớp được ghi lại như sau:

  Số cân nặng (x)

  28

  30

  31

  32

  36

  45

  Tần số (n)

  3

  3

  5

  6

  2

  1

  Giá trị 30 có “tần số” là:

   
  • A. 3
  • B. 4
  • C. 5
  • D. 6

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: A

  ADSENSE

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AMBIENT
?>