AMBIENT
 • Câu hỏi:

  Tam giác có ba cạnh bằng nhau là:

  • A. Tam giác vuông    
  • B. Tam giác cân      
  • C. Tam giác đều     
  • D. Tam giác tù 

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: C

  RANDOM

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AMBIENT
?>