AMBIENT
 • Câu hỏi:

  Tính chất của cuộc Cách mạng tháng Hai năm 1917 ở Nga là

  • A. cách mạng vô sản. 
  • B. cách mạng dân chủ tư sản kiểu cũ.
  • C. cách mạng dân chủ tư sản kiểu mới.
  • D. cách mạng văn hóa.

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: C

  ADSENSE

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AMBIENT
?>