AMBIENT
 • Câu hỏi:

  Mĩ và chính quyền Sài Gòn gọi vùng đất do cách mạng nắm giữ là

  • A. “đất thánh Vatican” 
  • B. “đất thánh Việt cộng”.
  • C. đất cách mạng.
  • D. đất Việt cộng.

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: B

  ADSENSE

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AMBIENT
?>