YOMEDIA
 • Câu hỏi:

  Nguyên nhân sâu xa làm bùng nổ phong trào cách mạng 1930 – 1931 là do

  • A. những hoạt động yêu nước của Nguyễn Ái Quốc.
  • B. sự chỉ đạo kịp thời của Quốc tế Cộng sản đối với cách mạng Việt Nam.
  • C. ba tổ chức cộng sản ra đời (1929) và tác động của cuộc khủng hoảng kinh tế 1929 – 1933.
  • D. hậu quả của cuộc khủng hoảng kinh tế 1929  - 1933 và chính sách khủng bố của thực dân Pháp.

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: D

  RANDOM

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AMBIENT
?>