YOMEDIA
NONE

Vận tốc


Để giúp các em ôn tập các bài về giải toán, Học 247 mời các em tham khảo bài học dưới đây. Hy vọng qua bài học này sẽ giúp các em ôn tập thật tốt bài Vận tốc

ADSENSE
 

Tóm tắt lý thuyết

1.1. Kiến thức cần nhớ

a) Bài toán 1: Một ô tô đi được quãng đường dài 170km hết 4 giờ. Hỏi trung bình mỗi giờ ô tô đó đi được bao nhiêu ki-lô-mét?

                

Bài giải:

Trung bình mỗi giờ tô tô đi được là:

              170 : 4 = 42,5 (km)

                         Đáp số: 42,5km.

Nhận xét: Trung bình mỗi giờ ô tô đi được 42,5km. Ta nói vận tốc trung bình hay nói vắn tắt vận tốc của ô tô là bốn mươi hai phẩy năm ki-lô-mét giờ, viết tắt là 42,5 km/giờ.

Vậy vận tốc của ô tô là:

                    170 : 4 = 42,5 (km/giờ)

Muốn tính vận tốc ta lấy quãng đường chia cho thời gian.

v=s:tv=s:t

b) Bài toán 2: Một người chạy được 60m trong 10 giây. Tính vận tốc chạy của người đó.

Bài giải:

Vận tốc chạy của người đó là:

60 : 10 = 6 (m/giây).

                   Đáp số : 6m/giây.

1.2. Giải bài tập SGK trang 139

Bài 1 SGK trang 139

Một người đi xe máy đi trong 3 giờ được 105km. Tính vận tốc của người đi xe máy.

Hướng dẫn giải:

Vận tốc của người đi xe máy là:

            105 : 3 = 35 (km/giờ)

                                Đáp số: 35km/giờ.

Bài 2 SGK trang 139

Một máy bay bay được 1800km trong 2,5 giờ. Tính vận tốc của máy bay.

Hướng dẫn giải:

Vận tốc của máy bay là:

        1800 : 2,5 = 720 (km/giờ)

                                Đáp số: 720km/giờ.

Bài 3 SGK trang 139

Một người chạy được 400m trong 1 phút 20 giây. Tính vận tốc chạy của người đó với đơn vị đo là m/giây.

Hướng dẫn giải:

Đổi:1 phút 20 giây = 80 giây.

Vận tốc chạy của người đó là:

        400 : 80 = 5 (m/giây)

                                Đáp số: 5m/giây.

1.3. Giải bài tập SGK Luyện tập trang 139, 140

Bài 1 SGK trang 139

Một con đà điểu khi cần có thể chạy được 5250m trong 5 phút. Tính vận tốc chạy của đà điểu.

Hướng dẫn giải:

Vận tốc chạy của đà điểu là :

       5250 : 5 = 1050 (m/phút)

                                 Đáp số: 1050m/phút.

Bài 2 SGK trang 140

Viết vào ô trống (theo mẫu):

s   130km                        
t   4 giờ      
v    32,5km/giờ      

 

Hướng dẫn giải:

s   130km  147km 210km  1014km 
t   4 giờ 3 giờ 6 giây 13 phút
v    32,5km/giờ 49 km/giờ 35 m/giây 78 m/phút
 

 

Bài 3 SGK trang 140

Quãng đường AB dài 25km. Trên đường đi từ A đến B, một người đi bộ 5km rồi tiếp tục đi ô tô trong nửa giờ thì đến B. Tính vận tốc của ô tô.

Hướng dẫn giải:

Ta có: nửa giờ = \(\frac{1}{2}\) giờ = 0,5 giờ.

Quãng đường người đó đi bằng ô tô là:

            25 - 5 = 20 (km)

Vận tốc của ô tô là:

       20 : 0,5 = 40 (km/giờ)

(hay 20 : \(\frac{1}{2}\ = 40 (km/giờ)

                                  Đáp số : 40km/giờ.

Bài 4 SGK trang 140

Một ca nô đi từ 6 giờ 30 phút đến 7 giờ 45 phút được quãng đường 30km. Tính vận tốc của ca nô.

Hướng dẫn giải:

Thời gian đi của ca nô là:

         7 giờ 45 phút - 6 giờ 30 phút = 1 giờ 15 phút

         1 giờ 15 phút = 1,25 giờ

Vận tốc của ca nô là:

         30 : 1,25 = 24 (km/giờ)

                                    Đáp số: 24km/giờ.

Lời kết

Hỏi đáp về Vận tốc

Trong quá trình học tập nếu có thắc mắc hay cần trợ giúp gì thì các em hãy comment ở mục Hỏi đáp. Cộng đồng Toán HOC247 sẽ hỗ trợ cho các em một cách nhanh chóng!

Chúc các em học tập tốt và luôn đạt thành tích cao trong học tập!

ZUNIA9
ZUNIA9
 

 

YOMEDIA
AANETWORK
OFF