YOMEDIA
ZUNIA12
 • Câu hỏi:

  Tính: 126 × 6 + 126 × 4

  • A. 1206
  • B. 1260
  • C. 1602
  • D. 1620

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: B

  126 × 6 + 126 × 4

  = 126 × (6 + 4)

  = 126 × 10

  = 1260

  ADSENSE

Mã câu hỏi: 196284

Loại bài: Bài tập

Chủ đề :

Môn học:

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 

 

 

CÂU HỎI KHÁC

ZUNIA9
 

 

YOMEDIA
ON