YOMEDIA
ZUNIA12
 • Câu hỏi:

  Biết: x : 5 = 24 x 4. Giá trị của x là:

  • A. 480
  • B. 470
  • C. 490
  • D. 96

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: A

  x : 5 = 24 × 4

  x : 5 = 96

  x = 96 × 5

  x = 480

  Đáp án cần chọn là A

  ADSENSE

Mã câu hỏi: 196290

Loại bài: Bài tập

Chủ đề :

Môn học:

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 

 

 

CÂU HỎI KHÁC

ZUNIA9
 

 

YOMEDIA
ON