YOMEDIA
ZUNIA12
 • Câu hỏi:

  Gấp 180 lên 8 lần được giá trị là:

  • A. 1440 
  • B. 140
  • C. 188
  • D. 172

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: A

  180 gấp lên 8 lần có giá trị là:

  180 × 8 = 1440

  ADSENSE

Mã câu hỏi: 196288

Loại bài: Bài tập

Chủ đề :

Môn học:

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 

 

 

CÂU HỎI KHÁC

ZUNIA9
 

 

YOMEDIA
ON