YOMEDIA
ZUNIA12
 • Câu hỏi:

  Một năm có thường có 365 ngày. Hỏi 2 năm thường có bao nhiêu ngày?

  • A. 367 ngày
  • B. 700 ngày
  • C.  730 ngày
  • D. 740 ngày

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: C

  Hai năm thường có số ngày là:

  365 × 2 = 730 (ngày)

  Đáp số: 730 ngày.

  Đáp án cần chọn là C

  ADSENSE

Mã câu hỏi: 196286

Loại bài: Bài tập

Chủ đề :

Môn học:

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 

 

 

CÂU HỎI KHÁC

ZUNIA9
 

 

YOMEDIA
ON