YOMEDIA
UREKA
 • Câu hỏi:

  Một cửa hàng có 5 thùng dầu, mỗi thùng chứa 150l dầu. Người ta đã bán đi 345l dầu. Hỏi cửa hàng còn lại bao nhiêu lít dầu ?

  • A. 415 lít
  • B. 410 lít
  • C. 405 lít
  • D. 420 lít

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: C

  Cửa hàng có tất cả số lít dầu là :

  150 ⨯ 5 = 750 (lít)

  Cửa hàng còn lại số lít dầu là :

  750 – 345 = 405 (lít) 

  Đáp số : 405 lít

  ADSENSE

Mã câu hỏi: 196302

Loại bài: Bài tập

Chủ đề :

Môn học:

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 

 

 

CÂU HỎI KHÁC

ADMICRO
 

 

YOMEDIA
OFF