YOMEDIA
NONE
 • Câu hỏi:

  Một cửa hàng có 5 thùng dầu, mỗi thùng chứa 150l dầu. Người ta đã bán đi 345l dầu. Hỏi cửa hàng còn lại bao nhiêu lít dầu ?

  • A. 415 lít
  • B. 410 lít
  • C. 405 lít
  • D. 420 lít

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: C

  Cửa hàng có tất cả số lít dầu là :

  150 ⨯ 5 = 750 (lít)

  Cửa hàng còn lại số lít dầu là :

  750 – 345 = 405 (lít) 

  Đáp số : 405 lít

  ADSENSE

Mã câu hỏi: 196302

Loại bài: Bài tập

Chủ đề :

Môn học:

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 
YOMEDIA

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AANETWORK
 

 

YOMEDIA
AANETWORK
OFF