YOMEDIA
ZUNIA12
 • Câu hỏi:

  Mỗi đội trồng được 205 cây. Hỏi 3 đội trồng được bao nhiêu cây ?

  • A. 600 cây
  • B. 615 cây
  • C. 620 cây
  • D. 625 cây

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: B

  Ba đội trồng được số cây là :

  205 ⨯ 3 = 615 (cây)

  Đáp số : 615 cây

  ADSENSE

Mã câu hỏi: 196301

Loại bài: Bài tập

Chủ đề :

Môn học:

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 

 

 

CÂU HỎI KHÁC

ZUNIA9
 

 

YOMEDIA
ON