YOMEDIA
ZUNIA12
 • Câu hỏi:

  Có 8 hàng, mỗi hàng xếp 105 vận động viên. Hỏi có tất cả bao nhiêu vận động viên ?

  • A. 830 vận động viên
  • B. 810 vận động viên
  • C. 840 vận động viên
  • D. 838 vận động viên

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: C

  Có tất cả số vận động viên là :

  105 ⨯ 8 = 840 (vận động viên)

  Đáp số : 840 vận động viên

  ADSENSE

Mã câu hỏi: 196292

Loại bài: Bài tập

Chủ đề :

Môn học:

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 

 

 

CÂU HỎI KHÁC

ZUNIA9
 

 

YOMEDIA
ON