AMBIENT
  • Tìm từ ngữ liên kết và gọi tên phép liên kết được dùng trong câu (4) và câu (5). (1.0 điểm) 

    Câu hỏi:

    Lời giải tham khảo:

    • Từ ngữ liên kết: con bé (4) nó (5) - Phép liên kết: Phép thế
    RANDOM

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AMBIENT
?>