AMBIENT
 • Xác định và gọi tên thành phần biệt lập trong câu (2). (1.0 điểm) 

  Câu hỏi:

  Lời giải tham khảo:

  • Thành phân biệt lập: chắc 
  • Thành phần biệt lập tình thái
    
  RANDOM

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AMBIENT
?>