ON
YOMEDIA
VIDEO_3D
 • Câu hỏi:

  Tìm tập hợp giá trị của m sao cho \(\int\limits_0^m {\left( {2x - 4} \right)dx} = 5.\)

  • A. \(\left\{ 5 \right\}\)
  • B. \(\left\{ 5;-1 \right\}\)
  • C. \(\left\{ 4\right\}\)
  • D. \(\left\{ 4;-1 \right\}\)
   

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: B

  \(\int\limits_0^m {(2x - 4)dx} = \left. {\left( {{x^2} - 4x} \right)} \right|_0^m \)

  \(= {m^2} - 4m\)

  Vậy: 

  \(\int\limits_0^m {\left( {2x - 4} \right)dx} = {m^2} - 4m - 5 = 0\)

  \(\Leftrightarrow \left[ \begin{array}{l} m = - 1\\ m = 5 \end{array} \right.\)

  YOMEDIA

Mã câu hỏi: 724

Loại bài: Bài tập

Chủ đề : Nguyên hàm, Tích phân và Ứng dụng

Môn học: Toán Học

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

YOMEDIA

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

 
 

 

CÂU HỎI KHÁC

 

YOMEDIA
1=>1