YOMEDIA
UREKA
 • Câu hỏi:

  Tìm tập hợp giá trị của m sao cho \(\int\limits_0^m {\left( {2x - 4} \right)dx} = 5.\)

  • A. \(\left\{ 5 \right\}\)
  • B. \(\left\{ 5;-1 \right\}\)
  • C. \(\left\{ 4\right\}\)
  • D. \(\left\{ 4;-1 \right\}\)

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: B

  \(\int\limits_0^m {(2x - 4)dx} = \left. {\left( {{x^2} - 4x} \right)} \right|_0^m \)

  \(= {m^2} - 4m\)

  Vậy: 

  \(\int\limits_0^m {\left( {2x - 4} \right)dx} = {m^2} - 4m - 5 = 0\)

  \(\Leftrightarrow \left[ \begin{array}{l} m = - 1\\ m = 5 \end{array} \right.\)

  ADSENSE

Mã câu hỏi: 724

Loại bài: Bài tập

Chủ đề : Nguyên hàm, Tích phân và Ứng dụng

Môn học: Toán Học

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 

 

 

CÂU HỎI KHÁC

ADMICRO
 

 

YOMEDIA
ON