YOMEDIA
 • Câu hỏi:

  Tìm số nghiệm của phương trình \(\left| {2x + 1} \right| = x - 1.\)

  • A. 1 nghiệm duy nhất      
  • B. vô nghiệm.
  • C. 3 nghiệm 
  • D. 2 nghiệm

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: B

  Ta có \(\left| {2x + 1} \right| = x - 1 \Rightarrow {\left( {2x + 1} \right)^2} = {\left( {x - 1} \right)^2}\)

  \( \Rightarrow 4{x^2} + 4x + 1 = {x^2} - 2x + 1 \Leftrightarrow 3{x^2} + 6x = 0\)

  \( \Rightarrow \left[ {\begin{array}{*{20}{c}}{x = 0}\\{x =  - 2}\end{array}} \right.\)

  Thử vào phương trình ta thấy không có giá trị nào thỏa mãn

  Vậy phương trình vô nghiệm.

  ADMICRO

Mã câu hỏi: 20995

Loại bài: Bài tập

Chủ đề :

Môn học: Toán Học

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

YOMEDIA

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

 
 

CÂU HỎI KHÁC

 

YOMEDIA