AMBIENT
 • Câu hỏi:

  Tìm số nghiệm của các phương trình \(\frac{{{x^2}}}{{\sqrt {x - 2} }} = \frac{1}{{\sqrt {x - 2} }} - \sqrt {x - 2} .\)

  • A. 1 nghiệm duy nhất
  • B. vô nghiệm.
  • C. 3 nghiệm 
  • D. 5 nghiệm

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: B

  ĐKXĐ: \({\rm{x}} > 2\)

  Với điều kiện đó phương trình tương đương với

  \({x^2} = 1 - \left( {x - 2} \right) \Leftrightarrow {x^2} + x - 3 = 0 \Leftrightarrow x = \frac{{ - 1 \pm \sqrt {13} }}{2}\)

  Đối chiếu với điều kiện ta thấy không có giá trị nào thỏa mãn

  Vậy phương trình vô nghiệm.

  ADSENSE

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AMBIENT
?>