AMBIENT
 • Câu hỏi:

  Tìm \(m\) để cặp phương trình sau tương đương:

  \({x^2} + mx - 1 = 0\) (1) và \(\left( {m - 1} \right){x^2} + 2\left( {m - 2} \right)x + m - 3 = 0\) (2)

  • A. \(m = 1\)
  • B. \(m =  - 1\)
  • C. \(m = 2\)
  • D. \(m = \emptyset \)

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: D

  Ta có \(\left( {m - 1} \right){x^2} + 2\left( {m - 2} \right)x + m - 3 = 0\)\( \Leftrightarrow \left[ {\begin{array}{*{20}{c}}{x =  - 1}\\{\left( {m - 1} \right)x + m - 3 = 0}\end{array}} \right.\)

  Do hai phương trình tương đương nên \(x =  - 1\) cũng là nghiệm của phương trình (1)

  Thay \(x =  - 1\) vào phương trình (1) ta được \(m = 0\)

  Với \(m = 0\) thay vào hai phương trình ta thấy không tương đương.

  Vậy không có giá trị nào của \(m\) thỏa mãn.

  RANDOM

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AMBIENT
?>