ADMICRO
 • Câu hỏi:

  Tìm số nghiệm của hệ phương trình \(\left\{\begin{matrix} x+2y=3\\ 2x+4y=0 \end{matrix}\right.\)

   

  • A. 1
  • B. 0
  • C. 2
  • D. vô số

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: B

  Ta có: \(\left\{\begin{matrix} x+2y=3\\ 2x+4y=0 \end{matrix}\right. <=>\left\{\begin{matrix} 2x+4y=6\\ 2x+4y=0 \end{matrix}\right. <=>\left\{\begin{matrix} 0x=6\\ 2x+4y=0 \end{matrix}\right.\)

  Do \(0x=6\)​ vô nghiệm nên hệ vô nghiệm

  ADSENSE

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

 

NONE