AMBIENT
 • Câu hỏi:

  Tìm số nguyên m nhỏ nhất sao cho nghiệm của hệ phương trình \(\left\{\begin{matrix} mx-y=1\\ 2x+y=3 \end{matrix}\right.\) là các số dương

  • A. m=0
  • B. m=2
  • C. m=-2
  • D. m=1

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: D

  Ta có: \(\left\{\begin{matrix} mx-y=1\\ 2x+y=3 \end{matrix}\right. <=>\left\{\begin{matrix} (m+2)x=4\\ 2x+y=3 \end{matrix}\right.\)

  Để hệ có nghiệm thì \(m \neq -2\)

  Khi đó nghiệm hệ sẽ là \((\frac{4}{m+2};\frac{3m-2}{m+2})\)

  Để nghiệm của dương thì \(m>\frac{2}{3}\), mà m là số nguyên nhỏ nhất nên \(m=1\)

  ADSENSE

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AMBIENT
?>