AMBIENT
 • Câu hỏi:

  Tìm số đo cung nhỏ AB và cung nhỏ CD trên hình vẽ: 

  • A. sđ\(\stackrel\frown{AB}=120^0\),sđ\(\stackrel\frown{CD}=80^0\)
  • B. sđ\(\stackrel\frown{AB}=130^0\),sđ\(\stackrel\frown{CD}=100^0\)
  • C. sđ\(\stackrel\frown{AB}=115^0\),sđ\(\stackrel\frown{CD}=80^0\)
  • D. sđ\(\stackrel\frown{AB}=120^0\),sđ\(\stackrel\frown{CD}=100^0\)

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: D

  Tam giác OAB cân tại A có \(\widehat{A}=30^0\) nên \(\widehat{AOB}=180^0-2.30^0=120^0\) ,suy ra sđ\(\stackrel\frown{AB}=120^0\)

  Tương tự sđ\(\stackrel\frown{CD}=180^0-2.40^0=100^0\)

  ADSENSE

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AMBIENT
?>