YOMEDIA
UREKA
 • Câu hỏi:

  Trong các phát biểu dưới đây, có bao nhiêu phát biểu sai?

  a) Trong hai cung trên một đường tròn, cung nào có số đo nhỏ hơn là cung nhỏ hơn.

  b) Trong hai cung trên cùng một đường tròn hoặc hai đường tròn bằng nhau, hai cung bằng nhau thì có cùng số đo.

  c) Trong hai cung, cung nào có số đo lớn hơn thì lớn hơn.

  d) Số đo của nửa cung tròn bằng \(90^0\).

  • A. 4
  • B. 2
  • C. 1
  • D. 3

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: B

  Phát biểu a) và b) đúng theo định nghĩa. Phát biểu c) sai vì nếu trong hai cung thuộc hai đường tròn khác nhau, ta chưa thể kết luận được. Phát biểu d) sai vì Số đo của nửa cung tròn bằng \(180^0\). Do đó có 2 phát biểu sai.

  ADSENSE

Mã câu hỏi: 1069

Loại bài: Bài tập

Chủ đề :

Môn học: Toán Học

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 

 

 

CÂU HỎI KHÁC

ADMICRO
 

 

YOMEDIA
ON