AMBIENT
 • Câu hỏi:

  Tính số đo cung nhỏ BD và so sánh số đo hai cung nhỏ CD và AB:

  • A. \(\stackrel\frown{BD}=80^0\)  và sđ\(\stackrel\frown{AB}\) > sđ\(\stackrel\frown{CD}\)
  • B. \(\stackrel\frown{BD}=80^0\)  và sđ\(\stackrel\frown{AB}\) < sđ\(\stackrel\frown{CD}\)
  • C. \(\stackrel\frown{BD}=85^0\)  sđ\(\stackrel\frown{AB}\) > sđ\(\stackrel\frown{CD}\)
  • D. \(\stackrel\frown{BD}=85^0\) và sđ\(\stackrel\frown{AB}\) < sđ\(\stackrel\frown{CD}\)

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: A

  Ta có \(\stackrel\frown{BD}=180^0-45^0-55^0=80^0\), từ đó suy ra sđ\(\stackrel\frown{AB}\) > sđ\(\stackrel\frown{CD}\)

  ADSENSE

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AMBIENT
?>