YOMEDIA
 • Câu hỏi:

  Biết số đo cung nhỏ AC bằng 1100, tính \(\widehat{BOC}\)?

  • A. \(120^0\)
  • B. \(100^0\)
  • C. \(130^0\)
  • D. \(90^0\)

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: C

  \(\bigtriangleup AOB\) cân tại O có \(\widehat{A}=30^0\), suy ra \(\widehat{AOB}=180^0-2.30^0=120^0\)

  Mà số đo cung nhỏ AC bằng 1100 nên \(\widehat{AOC}=110^0\).

  Khi đó \(\widehat{BOC}=360^0-120^0-110^0=130^0\)

  ADSENSE

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

 

YOMEDIA