AMBIENT
 • Câu hỏi:

  Phát biểu nào sau đây sai?

  • A. Nguyên tắc để điều chế kim loại là khử ion kim loại thành kim loại.
  • B. Tính chất hóa học chung của kim loại là tính khử.
  • C. Kim loại Cu có tính khử yếu hơn Mg.
  • D. Ion Fe3+ có tính oxi hóa mạnh hơn ion Ag+.

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: D

  ADSENSE

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AMBIENT
?>