AMBIENT
 • Câu hỏi:

  Cho sơ đồ phản ứng: (X) + 2NaOH→ Đinatriglutamat (Y) + C2H5OH + CH3OH.

  Phát biểu nào sau đây đúng:

  • A. X có 2 công thức cấu tạo thỏa mãn.
  • B. Muối Y được sử dụng làm bột ngọt.
  • C. X có công thức phân tử là C9H17O4N.
  • D. Trong X chứa cả liên kết ion và liên kết cộng hóa trị.

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: A

  RANDOM

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AMBIENT
?>