AMBIENT
 • Câu hỏi:

  Đun nóng hỗn hợp gồm chất vô cơ X (CH4ON2) và chất hữu cơ Y (C2H10O3N2) với dung dịch NaOH dư, đun nóng thu được hỗn hợp khí Z gồm hai khí và dung dịch T gồm hai chất tan. Nhận định nào sau đây là đúng?

  • A. Chất Y không tác dụng được với dung dịch axit HCl.
  • B. Chất X tác dụng với dung dịch Ba(OH)2 cho kết tủa màu nâu đỏ.
  • C. Hai chất tan trong dung dịch T là Na2CO3 và NaOH dư.
  • D. Hai khí trong Z là amoniac và metylamin có số mol bằng nhau.

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: C

  ADSENSE

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AMBIENT
?>