YOMEDIA
 • Câu hỏi:

  Cho sơ đồ phản ứng hóa học sau (theo đúng tỉ lệ mol phản ứng)
  (1) X + 2NaOH Y + CH3CHO + H2O
  (2) Y rắn + 2NaOH rắn CH4 + 2Na2CO3
  Phát biểu nào sau đây đúng là

  • A. X có 8 nguyên tử H trong phân tử. 
  • B. X có khả năng cộng Br2 theo tỷ lệ 1:1.
  • C. Trong phân tử X có 2 liên kết pi. 
  • D. X là hợp chất đa chức

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: B

  RANDOM

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AMBIENT
?>