AMBIENT
  • Tìm những từ ngữ xưng hô trong đoạn trích trên.

    Câu hỏi:

    Lời giải tham khảo:

    • Những từ ngữ xưng hô trong đoạn trích: thiếp - chàng
    RANDOM

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AMBIENT
?>