AMBIENT
  • Chép lại câu văn có thành phần trạng ngữ trong đoạn trích trên. Gạch chân thành phần trạng ngữ.

    Câu hỏi:

    Lời giải tham khảo:

    • Câu văn có thành phần trạng ngữ: Về đến nhà, chàng la um lên cho hả giận.
    ADSENSE

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AMBIENT
?>