YOMEDIA
 • Câu hỏi:

  Hàm ý của câu nói “Ngày trước nó ngoan hơn nhiều” là:

  • A. Bây giờ nó không ngoan bằng ngày trước.
  • B. Bây giờ nó còn ngoan hơn ngày trước.
  • C. Sau này nó sẽ ngoan hơn ngày trước.
  • D. Bây giờ nó vẫn ngoan như ngày trước.

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: A

  RANDOM

Mã câu hỏi: 2477

Loại bài: Bài tập

Chủ đề :

Môn học: Ngữ văn

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

YOMEDIA

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

 

YOMEDIA