• Câu hỏi:

  Những cách dùng nào của câu hỏi sẽ không tạo ra hàm ý?

  • A. Dùng câu hỏi với mục đích yêu cầu, đề nghị.
  • B. Dùng câu hỏi với mục đích than vãn.
  • C. Dùng câu hỏi với mục đích trách móc.
  • D. Dùng câu hỏi với mục đích hỏi.

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: D

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC