ADMICRO
 • Câu hỏi:

  Cách nói nào sau đây không tạo ra hàm ý?

  • A. Nói lảng sang chuyện khác.
  • B. Nói thừa hoặc nói thiếu thông tin.
  • C. Cắt lời người nói.
  • D. Nói trực tiếp vào vấn đề.

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: D

  ADSENSE

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

 

NONE