ADMICRO
VIDEO
 • Câu hỏi:

  Tiến hành thí nghiệm tính chất của một vài vật liệu polime khi đun nóng theo các bước sau đây:

  Bước 1: Dùng 4 kẹp sắt kẹp 4 vật liệu riêng rẽ: Mẩu màng mỏng PE, mẩu ống nhựa dẫn nước làm bằng PVC, sợi len và vải sợi xenlulozơ (hoặc bông).

  Bước 2: Hơ các vật liệu này (từng thứ một) ở gần ngọn lửa vài phút.

  Bước 3: Đốt các vật liệu trên.

  Phát biểu nào sau đây sai?

  • A. PVC bị chảy ra trước khi cháy, cho nhiều khói đen, khí thoát ra có mùi xốc khó chịu.
  • B. Sợi len cháy mạnh, khí thoát ra có mùi khét.
  • C. PE bị chảy ra thành chất lỏng, mới cháy cho khí, có một ít khói đen.
  • D. Sợi vải cháy mạnh, khí thoát ra không có mùi.

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: B

  ADSENSE

Mã câu hỏi: 78788

Loại bài: Bài tập

Chủ đề :

Môn học: Hóa học

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 
YOMEDIA

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

ADMICRO

 

YOMEDIA
ON