ON
YOMEDIA
VIDEO_3D
 • Câu hỏi:

  Tiến hành nhiệt phân hỗn hợp X gồm butan và heptan (tỉ lệ 1:2 về số mol) thì thu đuợc hỗn hợp Y (Giả sử chỉ xảy ra phản ứng cracking ankan với hiệu suất 100%). Xác định khối lượng phân tử trung bình của \(Y \ (M_{Y})?\)

  • A. \(M_{Y} =43\)
  • B. \(25,8 \leq M_{Y} \leq 32\)
  • C. \(25,8 \leq M_{Y} \leq 43\)
  • D. \(32 \leq M_{Y} \leq 43\)
   

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: C

  Xét X gồm 1 mol Butan và 2 mol Heptan ⇒ \(m_{X} = 258 \ g \Rightarrow M_{X} = 86 \ g\)
  C4H10 và C7H16 khi cracking có dạng:
  \(Ankan \rightarrow anken + ankan\) mới 
  \(\Rightarrow n_{hh \ sau}\geq 2n_{X}\ \Rightarrow M_{Y}\leq \frac{1}{2}M_{X}=43 \ g\)
  Trường hợp tạo ra nhiều sản phẩm nhất là:
  \(\\ C_{4}H_{10} \rightarrow C_{2}H_{4} + C_{2}H_{6} \\ C_{7}H_{16} \rightarrow 3 \ C_{2}H_{4} + CH_{4} \\ \Rightarrow n_{Y}=10 \ mol \ \Rightarrow M_{Y}= \frac{3M_{X}}{10}=25,8 \\ \Rightarrow 25,8 \leq M_{Y}\leq 43\)

  VDO.AI

Vui lòng xem Đáp áp trong phần học của em!

Mã câu hỏi: 15865

Loại bài: Bài tập

Chủ đề :

Môn học: Hóa học

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

YOMEDIA

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

 
 

 

CÂU HỎI KHÁC

 

YOMEDIA
1=>1
Array
(
  [0] => Array
    (
      [banner_bg] => 
      [banner_picture] => 809_1633914298.jpg
      [banner_picture2] => 
      [banner_picture3] => 
      [banner_picture4] => 
      [banner_picture5] => 
      [banner_link] => https://kids.hoc247.vn/ma-tk-vip/?utm_source=hoc247net&utm_medium=PopUp&utm_campaign=Hoc247Net
      [banner_startdate] => 2021-09-01 00:00:00
      [banner_enddate] => 2021-10-31 23:59:59
      [banner_embed] => 
      [banner_date] => 
      [banner_time] => 
    )

)