ADMICRO
VIDEO
 • Câu hỏi:

  Khi 1,00g CH4 cháy tảo ra 55,6 kJ, cần đốt bao nhiêu lít khí CH4 để lượng nhiệt sinh ra đủ 1 lít nước từ 25oC lên 100oC. Biết rằng muốn nâng 1g nước lên 1oC cần 4,18J và giả sử nhiệt sinh ra chỉ dùng để làm tăng nhiệt độ của nước? 

  • A. 5,68 lít
  • B. 7,90 lít
  • C. 4,48 lít
  • D. 6,72 lít

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: B

  Nhiệt lượng cung cấp cho nước là:

  \(Q = mC\delta T\) = 1000.4,18.(100 - 25) = 313500

  \({m_{C{H_4}}} = \frac{{313500}}{{55,{{6.10}^3}}} = 5,6385\)

  → nCH4 = 0,3524 → V = 7,89376 (lít)

  ADSENSE

Mã câu hỏi: 117094

Loại bài: Bài tập

Chủ đề :

Môn học: Hóa học

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 
YOMEDIA

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

ADMICRO

 

YOMEDIA
OFF