RANDOM
 • Câu hỏi:

  Đốt cháy một lượng hỗn hợp X gồm etan và propan ta thu được CO2 và hơi H2O theo tỉ lệ thể tích 11 : 15. Thành phần % theo thể tích của etan trong X là:

  • A. 45%
  • B. 18,52%
  • C. 25%
  • D. 20%

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: C

  \(\left\{\begin{matrix} C_{2}H_{6} \ (x) \\ C_{3}H_{8} \ (y) \end{matrix}\right. \Rightarrow \left\{\begin{matrix} 2CO_{2} + 3H_{2}O \\ 3CO_{2} + 4H_{2}O \end{matrix}\right.\)
  \(\left\{\begin{matrix} x + y = 1 \ \ \ \ \\ \\ \dfrac{2x+3y}{3x+4y} = \dfrac{11}{15} \end{matrix}\right. \Rightarrow \left\{\begin{matrix} x = 0,25 \\ y = 0,75 \end{matrix}\right.\)

  \(\Rightarrow \%V_{C_{2}H_{6}} = 25 \ \%\)

  RANDOM

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

YOMEDIA