ADMICRO
VIDEO
 • Câu hỏi:

  Cho ankan A có công thức cấu tạo: CH3 - (C2H5)CH - CH2 - CH(CH3)2. Tên thay thế của A là:

  • A. 4 - etyl - 2 - metylpentan.
  • B. 2 - etyl - 4 - metylpentan.
  • C. 2,4 - dimetylhexan.
  • D. 3,5 - dimetylhexan.

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: C

  Mạch chính là:

  Nhánh có 2 nhóm metyl ở vị trí Cacbon số 2 và 4

  Mạch chính có 6 cacbon

  ADSENSE

Mã câu hỏi: 15856

Loại bài: Bài tập

Chủ đề :

Môn học: Hóa học

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 
YOMEDIA

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

ADMICRO

 

YOMEDIA
ON