AMBIENT
 • Câu hỏi:

  Hidrocacbon X (C6H12) khi tác dụng với HBr chỉ tạo ra 1 dẫn chất monobrom duy nhất. Số chất thoản mãn tính chất trên của X là:

  • A. 4 chất.
  • B. 3 chất.
  • C. 2 chất.
  • D. 1 chất.

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: A

  Nhận định ban đầu X có k = 1 mà phản ứng được với HBr, do vậy loại các cycloalkan từ vòng 4 cạch trở lên. Còn lại các anken và dẫn xuất cyclopropan.
  Để khắc phục quy tắc Maccopnhicop thì anken phải đối xứng (vì nếu không đối xứng sẽ tạo ra 2 đồng phân).
  Như vậy có 2 alken thõa mãn: CH3CH2CH = CHCH2CH3 (có đồng phân hình học) và CH3 −C(CH3) = C (CH3) − CH3. Và dẫn xuất của cyclopropan.

  RANDOM

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AMBIENT
?>