YOMEDIA
UREKA
 • Câu hỏi:

  Hai hidrocacbon A và B có cùng công thức phân tử C5H12 tác dụng với Cl2 theo tỉ lệ mol 1 : 1 thì A tạo ra 1 dẫn xuất duy nhất còn B tạo ra hỗn hợp 4 dẫn xuất. Tên gọi của A và B lần lượt là:

  • A. 2,2-dimetylpropan và 2-metylbutan.
  • B. 2,2-dimetylpropan và pentan.
  • C. 2-metylbutan và 2,2-dimetylpropan.
  • D. 2-metylpropan và pentan.

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: A

  Khi phản ứng với Cl2 (as, 1 : 1).
  A chỉ tạo 1 dẫn xuất duy nhất ⇒ A phải là: C(CH3)4 (2,2-dimetylpropan).
  B tạo 4 dẫn xuất ⇒ B là: CH3-CH(CH3)-CH2-CH3 (2-metylbutan).

  ADSENSE

Mã câu hỏi: 15858

Loại bài: Bài tập

Chủ đề :

Môn học: Hóa học

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 

 

 

CÂU HỎI KHÁC

ADMICRO
 

 

YOMEDIA
OFF