YOMEDIA
NONE
 • Câu hỏi:

  Tiến hành các thí nghiệm sau:
  (a) Nhúng thanh Fe vào dung dịch CuSO4.
  (b) Dẫn khí CO qua Fe2O3 nung nóng.
  (c) Điện phân dung dịch NaCl bão hòa, có màng ngăn.
  (d) Đốt bột Fe trong khí oxi.
  (e) Cho kim loại Ag vào dung dịch HNO3 loãng.
  (f) Nung nóng Cu(NO3)2.
  (g) Cho Fe3O4 vào dung dịch H2SO4 đặc, nóng.
  Số thí nghiệm có xảy ra sự oxi hóa kim loại là

  • A. 5. 
  • B. 3. 
  • C. 2. 
  • D. 4.

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: B

  ATNETWORK

Mã câu hỏi: 76441

Loại bài: Bài tập

Chủ đề :

Môn học: Hóa học

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 
YOMEDIA

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AANETWORK
 

 

YOMEDIA
ATNETWORK
ON