ADMICRO
VIDEO
 • Câu hỏi:

  Số este có công thức phân tử C4H8O2 tham gia được phản ứng tráng gương là

  • A. 3. 
  • B. 2. 
  • C. 1. 
  • D. 4.

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: B

  ADSENSE

Mã câu hỏi: 76413

Loại bài: Bài tập

Chủ đề :

Môn học: Hóa học

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 
YOMEDIA

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

ADMICRO

 

YOMEDIA
ON