YOMEDIA
VIDEO
 • Câu hỏi:

  Nhóm các chất tác dụng với Cu(OH)2 ở nhiệt độ thường cho dung dịch màu xanh lam là

  • A. saccarozơ, glucozơ, anđehit axetic, glixerol.
  • B. glixerol, glucozơ, frutozơ, saccarozơ.
  • C. ancol etylic, glucozơ, fructozơ, glixerol. 
  • D. glixerol, glucozơ, anđehit axetic, etilenglicol.

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: B

  ADSENSE

Mã câu hỏi: 76433

Loại bài: Bài tập

Chủ đề :

Môn học: Hóa học

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 
YOMEDIA

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

ADMICRO

 

YOMEDIA
ON