ADMICRO
VIDEO
 • Câu hỏi:

  Thực hiện pháp luật là quá trình hoạt động có mục đích, làm cho những quy định của pháp luật đi vào cuộc sống, trở thành những hành vi nào dưới đây của các cá nhân và tổ chức?

  • A. Đúng đắn
  • B. Phù hợp
  • C. Chính đáng
  • D. Hợp pháp

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: D

  Đáp án D

  Vì theo khái niệm thực hiện pháp luật là quá trình hoạt động có mục đích, làm cho những quy định của pháp luật đi vào cuộc sống, trở thành những hành vi hợp pháp của các cá nhân, tổ chức

  ADSENSE

Mã câu hỏi: 28660

Loại bài: Bài tập

Chủ đề : Đề thi THPT QG - GDCD

Môn học: GDCD

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 
YOMEDIA

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

ADMICRO

 

YOMEDIA
ON