ADMICRO
VIDEO
 • Câu hỏi:

  Hình thức thực hiện pháp luật nào dưới đây có chủ thể thực hiện khác với các hình thức còn lại?

  • A. Thi hành pháp luật.
  • B. Sử dụng pháp luật.
  • C. Tuân thủ pháp luật.
  • D. Áp dụng pháp luật.

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: D

  Đáp án D

  Vì ba hình thức là thi hành pháp luật, sử dụng pháp luật và tuân thủ pháp luật đều có chủ thể thực hiện là các cá nhân, tổ chức nói chung nghĩa là được áp dụng với mọi công dân. Còn hình thức áp dụng pháp luật chủ thể thực hiện là các cơ quan, công chức nhà nước có thẩm quyền căn cứ vào pháp luật để ra các quyết định làm phát sinh, chấm dứt hoặc thay đổi việc thực hiện các quyền, nghĩa vụ Cụ thể của các cá nhân, tổ chức.

  ADSENSE

Mã câu hỏi: 28603

Loại bài: Bài tập

Chủ đề : Đề thi THPT QG - GDCD

Môn học: GDCD

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 
YOMEDIA

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

ADMICRO

 

YOMEDIA
OFF